مناره
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 • وحدت حوزه و دانشگاه   
 • 1391-09-27 13:28:51  
 • تعداد بازدید : 7   
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • وحدت حوزه و دانشگاه

   

  در روز ۲۷ آذر سال ۱۳۵۸، آيت‌الله دکتر مفتح، استاد حوزه و دانشگاه، در دانشکده الهيات دانشگاه تهران به درجه رفيع شهادت رسيد. سالروز شهادت اين متفکر حوزه و استاد دانشگاه از سوي حضرت امام خميني (ره) «روز وحدت حوزه و دانشگاه» نام گرفت.

  روز وحدت حوزه و دانشگاه از سويي يادآور مجاهدت‌ها و مبارزات علما و انديشمندان در حوزه‌هاي علميه و محيط‌هاي دانشگاهي است که به مقابله با قدرت‌هاي ظالم برخاستند و از سوي ديگر، انزجار و تنفر دشمنان و بيگانگان از اتحاد مسلمانان به ويژه وحدت قشرهاي آگاه علمي را خاطرنشان مي‌سازد.

  هدف اصلي و نهايي استکبار، ضربه زدن بر پيکره دو قشر علمي و ديني و ايجاد تفرقه و خودمحوري ميان آنان است و اين مقصود را همواره با شعار جدايي دين از سياست در سال‌هاي پياپي دنبال کرده و در پي تحقق اين هدف شوم است. آينده و پيشرفت كشور و مصالح فرهنگي، ديني و علمي در كشور در گرو آن است كه اين دو نهاد اثرگذار به گونه‌اي هماهنگ، همراه، همگام و هم‌دوش يكديگر حركت و کار کرده و با کمترين نيروها، يكديگر را خنثي نكنند.

  در اين باره بايد گفت، اين گونه برآيند نيرو‌هاست که منجر به پيشرفت خواهد شد و بايد در تشريح علت دست نيافتن کامل به اين مهم ‌گفت، اين امر تا اندازه بسياري طبيعي است. دانشگاه، يکي از مراکز دنياي مدرن است که در آن تحصيل‌کرده‌ها با علوم جديد غربي آشنا مي‌شوند و خواسته يا ناخواسته صرف‌نظر از ارزش داوري، تحت تأثير پشتوانه‌هاي فرهنگي و معرفت‌شناختي علوم جديد نيز قرار مي‌گيرند؛ هر چند بايد گفت که حوزه تا اندازه‌اي در افزايش وحدت موفق بوده است، البته حوزه هنوز به ميزان مطلوب خود نرسيده است.

  دانشجو نيرويي است که اگر به او از لحاظ فکري و عقيدتي درست توجه نشود، به جامعه آسيب مي‌رساند. اگر حوزه بتواند از لحاظ فکري، عقيدتي و ديني دانشجويان را تقويت کند، پسنديده‌تر است.

  اين که برخي وحدت ميان حوزه و دانشگاه را نمي‌پذيرند و نمي‌خواهند وحدت حوزه و دانشگاه برقرار شود، به نظر صاحب‌نظران آگاه، جرياني پشت پرده است که نمي‌گذارد حوزه و دانشگاه با هم متحد باشند. با وجودي که وحدت اين دو مرکز به سود کشور و نظام است، برخي آن را نمي‌پذيرند. دانشگاه و حوزه اصولا دو نهاد متفاوت با اهداف حاضر و کارکردهاي خاصند. حوزه هم مانند دانشگاه از يک سنت ديرينه آموزشي و تشکيلاتي برخوردار است. هر يک از اين دو نهاد بايد در چهارچوب اهداف و کارکردهاي خاص خودشان، همواره نسبت به موارد آموزشي، شيوه ارايه دروس و نيز ساختار و تشکيلات خود بازنگري داشته باشند.

  وحدت حوزه و دانشگاه به اين معنا نيست که اهداف و کارکردهاي اين دو نهاد آموزشي يکسان يا به هم نزديک شود، بلکه وحدت حوزه و دانشگاه، تلقي خاصي است؛ يعني دانشگاه بايد بپذيرد که حوزه در جاي خود با توجه به واقعيت‌هاي اجتماعي و فرهنگي جامعه ايران، وجودش لازم و ضروري است و حوزه هم بايد بپذيرد که وجود دانشگاه در کشور، براي پيشرفت علمي و فرهنگي لازم و ضروري است.

  گفته‌ امام خميني هم ناظر به همين معنا بود که حوزه و دانشگاه همديگر را نفي نکنند، بلکه وجود همديگر را با اهداف و کارکردهاي ويژه و خاص بپذيرند. وحدت حوزه و دانشگاه، امر بسيار مقدسي است که پيوسته مورد تأکيد بنيانگذار جمهوري اسلامي و مقام معظم رهبري بوده که در اين راه، بزرگاني از حوزه و دانشگاه همچون شهيد مرتضي مطهري، شهيد محمد مفتح و شهيد بهشتي و شهيد چمران و شهيد آيت، جان بر سر تحقق اين هدف نثار کردند.

  هرچند بيش از سه دهه از توجه به اين امر مقدس مي‌گذرد و جلوه‌هاي برجسته‌اي از وحدت حوزه و دانشگاه متبلور شده، به باور دانشمندان، انديشمندان و متفکرين اسلامي، تحقق همه‌جانبه وحدت اين دو مرکز علمي، مستلزم رويکرد جديد و جدي است. تحقق وحدت حوزه و دانشگاه،‌‌ همان هدفي است که در بيان مقام معظم رهبري به آن اشاره شده و همان تحقق جامعه اسلامي است؛ اين دو مرکز بزرگ علمي، بسترساز تحقق اين دو آرمان مقدسند.

  موضوع ديگر آن که دشمنان انقلاب اسلامي و دسيسه‌گران منافق ـ که هميشه از الگو شدن يک جامعه دين‌محور در همه عرصه‌هاي علمي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي مي‌‌ترسند ـ پيوسته وسوسه و نفاق‌افکني کرده و باعث تحقق اين هدف شده‌اند؛ بنابراين، لزوم شناخت موانع، چگونگي رفع آن‌ها، تبيين سياستي، راهبرد‌ها، راهکار‌ها و شيوه‌هاي اجرايي با استفاده از روش‌هاي علمي ضروري است. يکي از آسيب‌هاي تحقق نيافتن همه‌جانبه اين هدف، پراکندگي در تصميم، اجرا و هدايت‌هاي وحدت‌بخش بوده است. وحدت مديريت در اين حرکت اسلامي، نخستين گام ضروري در تحقق وحدت حوزه، دانشگاه است.

  در اين راستا، وحدت مديريت و هماهنگي فعاليت‌هاي دلسوزان وحدت حوزه‌ و دانشگاه، بسيار مهم است، چرا که امام (ره) همواره اين دو نهاد را دو بال براي پرواز کشور مي‌نگريستند و راهبرد اساسي ايشان در پيشبرد انقلاب وحدت حوزه و دانشگاه بود که همواره بر آن تأکيد مي‌کردند. تفکرين متعهد اسلامي بر اين باورند که اين بحث، به ويژه در بستر انقلاب اسلامي و احساس ضرورت بازسازي ايدئولوژيکي دانشگاه و استادان آن براي حفظ و اشاعه ايدئولوژي جديد، ضرورتي دوچندان يافت، چرا که اختلاف عالمان حوزوي و دانشگاهي در علوم و تأثير آن بر گونه عمل اجتماعي آن‌ها، به بدنه معرفتي ايدئولوژي تازه و به دنبال آن به ساختارهاي جامعه، آسيب مي‌رساند.

  دانشمندان اسلامي بر اين باورند که بسياري از مسائل، به ويژه در سه دهه گذشته به درستي حل نشد و علت آن هم روشن است: نظام‌سازي از براندازي نظام به مراتب سخت‌تر. دو سه بار انقلاب کردن، آسانتر از يک بار درست حکومت کردن است؛ بنابراين، بايد از ميزان موفقيت نسل دوم و سوم حوزه و دانشگاه ارزيابي واقع بينانه‌اي داشت و نقاط قوت و ضعف نسل دوم حوزه و دانشگاه را از زمان پس از انقلاب، به درستي مرور کرد.

  امروز نوبت نسل سوم حوزه و دانشگاه است تا در دهه پيش رو، در نهادينه کردن ارزش‌هاي انقلابي و تکميل پروژه وحدت، در سطوح بالاتري گام سوم را بردارند. اين گام بسيار مهم و خطير است و اگر به درستي برداشته نشود، همه زحمات نيم قرن گذشته دو نسل پيش بر باد خواهد رفت. اگر نسل سوم حوزه و دانشگاه ـ که مديون زحمات و فداکاري‌هاي دو نسل هستند ـ نتواند اين پرچم را بالا نگه دارد، اين سيلي را خواهيم خورد. نوع برنامه‌ريزي و هدف‌گذاري براي نسل سوم دانشگاه و حوزه، با آنچه وظيفه دو نسل گذشته بود، در اصول مشترک است، اما در استراتژي و تاکتيک بايد متفاوت باشد، چون ما امروز بايد به راهي ميان طالبانيزم و سکولاريزم بينديشيم. همچنين به راه سومي ميان سلطنت سنتي و دمکراسي غربي؛ راه سوم ميان انزواي رهباني شرق و شهوت پرستي غرب؛ راه سوم ميان فقر بيش از اندازه و سرمايه‌داري افسار گسيخته و راه سومي ميان تحجر و قشري‌گري و واپس گرايي با تقليد و ترجمه و غرب‌پرستي.

  راه سوم، راه خلاقيت، اجتهاد و نوانديشي در عين اصالت خواهي، و اصولگرايي و ارزش محوري است. در اين ميان آنچه بااهميت است، اين که بيداري اسلامي برگرفته از مدل و حرکتي است که ايران اسلامي در دوران پربرکت نظام مقدس جمهوري اسلامي ارائه کرده است. اين که ريشه انقلاب اسلامي برگرفته از نهضت رسول الله (ص) است.

  مهمترين اهداف دشمن از فشار به ايران، جلوگيري از کمک به جنبش بيداري اسلامي، آشکار نکردن جنايات استکبار و جنبش وال استريت، جلوگيري از کمک به سوريه و لبنان و بخشي هم درباره انتخابات آينده است.

  امروز به برکت خون شهدا، رهبري هوشمند و مقتدرانه مقام معظم رهبري، بيداري ملت و حضور مقتدرانه بسيج در همه عرصه‌ها، دشمن در همه دسيسه‌‌هايش ناکام مانده است.
  در اينجا بايد گفت که ابعاد و تشريح بيداري اسلامي در منطقه و نقش اين بيداري در آينده ملت‌هاي مسلمان، بستگي به کارکرد مسئولين محترم جمهوري اسلامي دارد؛ بنابراين، ما وارد مرحله پيچيده‌تر و مهمتر از اين برنامه شده‌ايم و بايد آن را نهادينه کنيم.

  فراموش نکنيم، مسؤول اصلي اين پروژه، نسل سوم دانشگاه و حوزه و بخشهايي از حاکميت هستند که با سرنوشت حوزه و دانشگاه سر و کار دارند. بايد توجه داشت که مانيفست تحول بزرگ جهان اسلام، به دست ما نوشته مي‌شود و کوچکترين کاري در اين زمينه، زير ذره‌بين تاريخ قرار خواهد گرفت. ملت‌هاي بسياري منتظرند از روي دست دانشجويان و طلاب، نسخه‌برداري کنند. ملت‌هاي بسياري مي‌نگرند که جامعه و حکومت جديد در ايران، چگونه پيش مي‌رود.

   

  روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان مازندران

   
   
 • مطالب مرتبط
 • وحدت حوزه و دانشگاه نياز به مديريت علم دارد/ شعار دردي را دوا نمي‌كند
  سالروز شهادت آيت‌الله مدرس؛
  نقش علما وروحانيت در قيام ۱۹دي
  روش زندگي از ديدگاه اسلام (۲)
  روش زندگي از ديدگاه اسلام(۱)
  از ساخت دهها مسجد تا تاليف چند كتاب؛ از خدمات سومين مسافر محراب
  گواراترين زندگي ها كدام است؟
  شاخصه‌هاي يك خانواده مسلمان چيست؟
  مروري بر وقايع سيزدهم آبان سال هاي43، 57 و 58
  چرا رژيم پهلوي مسجد جامع كرمان را به آتش كشيد؟
  مسجد از مفاهيم ارزشمند لسان الغيب شيرازي
  دفاع مقدس زنانه
  ارشاد و آگاه‏سازى مردم از فعاليت هاي فرهنگي شهيد غفاري
  آيت الله سعيدي؛ عالمى صالح و مبلغى توانا
  رداى سرخ بر شانه ائمه جماعات شهيد/ گذري بر زندگي شهيد بهشتي
  مسجد پايگاه‌ معنوي مقابله با جنگ نرم است
  مسجد جبهه ها» از موضوعات فراخوان همايش نقش نماز در دفاع مقدس
  شخصيت پيامبر اسلام(ص) روز به روز در دنيا تابنده‌تر مي‌شود
  آيت الله مدني؛ شهيد محراب، علم و عمل
  آيت الله طالقاني چگونه نگاه برخي به مسجد را تغيير داد؟  
  نام :
  نام خانوادگی :
  ایمیل :
   
  متن :
  متوسط امتیاز :
  %0
  تعداد آراء :
  0
  امتیاز شما :