به گزارش مرکز خبر روابط عمومی مسجد مقدس جمکران، نخستین جلسه از دوره آموزشی ضمن خدمت خادمان مسجد مقدس جمکران با عنوان «مدیریت نیرو و رفتار خارجی» به همت مدیریت منابع انسانی مسجد مقدس جمکران با تدریس دکتر زارعی متین از اساتید برجسته مدیریت کشور برگزار شد.

دکتر زارعی متین در این دوره با اشاره به اینکه بین موفقیت در سازمان‌ها و شایستگی مدیران رابطه مستقیم وجود دارد به بررسی مهمترین دلائل موفقیت سازمان‌ها و مجموعه‌های مختلف بر اساس تحقیقات صورت گرفته توسط محققان برجسته دنیا پرداخت.

وی تواضع و فروتنی و اراده حرفه‌ای مدیران یک مجموعه را دلائل جدی برای ارتقاء یک مجموعه خوب بین دیگر مجموعه‌هی هم طراز خود عنوان کرد و در ادامه تکبر مدیران این سازمان‌ها را عامل کاهش تواضع سازمانی، بی انگیزه شدن کارکنان و سقوط سازمان بیان کرد.

این استاد برجسته مدیریت در ادامه به تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی پرداخت و افت شدید این سرمایه در ایران را یکی از مهمترین چالش‌های کشور عنوان کرد.

دکتر زارعی متین با اشاره به اینکه توسعه همکاری، همدلی و تیم‌سازی روش‌های کشورهای توسعه یافته برای افزایش سرمایه اجتماعی است، حضور مردم به ویژه جوانان در تشکل‌های مختلف مانند هیئت‌ها را از جمله مظاهر توسعه سرمایه اجتماعی عنوان کرد.

وی مسجد محوری را یکی از اساسی‌ترین راه‌های توسعه سرمایه اجتماعی عنوان کرد و توانایی برقراری روابط اجتماعی را بر اساس تحقیقات چندین ساله عامل اصلی شادمانی و سلامتی عنوان کرد.

مسجد محوری اساسی‌ترین راه‌کار توسعه سرمایه اجتماعی