مناره
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 • عنوان :
 • نوحه زینب زینب  
 • تاریخ :
 • 1395-09-02
 •   توضیحات :
  نوحه "زینب زینب" او که با سوز دل همراه است، معروف ترین اثر به جا مانده از اوست که نه تنها اهالی آذربایجان که حتی کسانی که ترکی نمی دانند، با آن همنوایی و همراهی می کنند.
   
  نام :
  نام خانوادگی :
  ایمیل :
   
  متن :
  متوسط امتیاز :
  %0
  تعداد آراء :
  0
  امتیاز شما :