مناره
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
جستجو :
موضوع :
انتخاب
SelectedItem :
   
 
این نوشتار، با روش توصیفی(Descriptive) و کتابخانه ای، به تبیین جایگاه و شاخصه های مسجد طراز اسلامی در صدر اسلام پرداخته است. در این راستا، بعد از بیان مفهوم واژه «طراز» و پارادایمهای مسجد طراز نظام اسلامی، مهمترین شاخصه های مسجدِ طراز اسلامی تحت عناو...
 
پایگاه تخصصی مسجد : مسجد به مثابه محور و رسانه اجتماعی جهان اسلام نقش مهمی را در فرهنگ سازی جامعه ایفا می¬کند. بسیاری از مسایل را می ¬توان از کانال مسجد در جامعه تبدیل به یک فرهنگ نهادینه کرد که از جمله آنها، مسایل اقتصادی و رویکرد اسلام نسبت به اقتص...
 
مسجد یگانه پایگاه توحید و نفی شرک از صدر اسلام کارکردهای متنوعی را در خود دیده است
 
مسجد، پایگاه مهّم عبادى و اجتماعى مسلمانان است. بنابراین، هم متولّیان آن باید صالح و پاک باشند و هم برنامه‏‌هایش سازنده و تربیت کننده، هم بودجه‌‏اش مشروع و حلال باشد و هم مسجدیان اهل تقوا و خدایى و مورد تکریم. وگرنه اگر سازندگان مساجد، جبّاران و سل...
 
سیمای مسجد در عصر ظهورمسجد در عصر ظهور از جایگاه مهمی برخوردار خواهد بود، چنانکه محل ظهور و ندای جهانی و اجتماعی یاران و اعوان حضرت مهدی(عج) در مسجدالحرام با فضیلت‌ترین مساجد است
 
مساجد و ضرورت اهتمام به پایگاه های توحیدیضرورت اهتمام جدی به شکوفایی و رونق مساجد این پایگاه های توحیدی در دین اسلام بر کسی پوشیده نیست ولی آنچه در این میان اهمیت دارد نوع نگاه مسئولان و متولیان فرهنگی به موضوع کارهای فرهنگی در مساجد است که در این مج...
 
 171015
  •  1395-07-27
مسجدمسجد معراج تعالی است سیری که هر شخصی با هر خصوصیاتی می تواند در زمین آغاز کند و به هفتمین صعود تعالی در ردیف محب خدا قرار گیرد .
 
روز بیستم مهر ماه در تقویم جمهوری اسلامی ایران به نام روز بزرگداشت «حافظ» نام گذاری شده است. ازاین-رو در این نوشتار مختصر، ضمن بیان گوشه هایی از زندگی آن شاعر فارسی زبان بلند آوازه ایران و جهان، به «جایگاه مسجد و مذهب در اشعار» این شاعر و حافظ قرآن، ...
 
مساجد قلب تپنده حیات اسلام هستندمساجد قلب تپنده حیات اسلام و کانون و محور فعالیت های جامعه اسلامی، محل پرستش خدای یگانه، بهترین جایگاه برای خود سازی انسان و کانون ارتباط رهبران مذهبی و مردم است.
 
روحانیت و بهره گیری از پایگاه مسجد در ترویج و نوسازی معنوی جامعه
 
 
  • تعداد رکورد ها : 505