مناره
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
جستجو :
موضوع :
انتخاب
SelectedItem :
   
 
فروش وسائل غیرقابل استفاده مساجد، استفاده از زمین حمام مخروبه برای مسجد، اجاره دادن خانه ای که وقف امام جماعت شده و فروش و تبدیل موقوفات مسجد از جمله سوالاتی است که آیت الله مکارم شیرازی به آنها پاسخ داده است.
 
 125089
  •  1391-07-23
 
 121880
  •  1391-06-26
 
 121710
  •  1391-06-25
 
 
  • تعداد رکورد ها : 106