مناره
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
جستجو :
موضوع :
انتخاب
SelectedItem :
   
 
راهکارهای حضور مساجد در عرصه تولید و اشتغال
 
بهرامیان از افتتاح رسمی طرح هر مسجد یک حقوق دان در اواخر مرداد ماه خبر داد و گفت: در این طرح ۱۲۰۰ مسجد در سراسر کشور تحت پوشش قرار می گیرند مردم به شکل ساده و روان آموزش های حقوقی را دریافت می گنند.
 
کارآفرینی، زمینه خودباوری و اعتماد افراد را فراهم و یا تقویت می‌کند. همین امر موجب می‌شود تا جامعه انسانی به رشد و شکوفایی در همه زمینه‌ها از جمله حوزه اقتصادی دست یابد.
 
در سومین نشست شورای فرهنگ عمومی در امسال مساجد و فضای مجازی محور گفتگو ها در شورای فرهنگ عمومی آیین نامه ساختار سازمانی تشکیل کارگروه فضای مجازی استان تصویب شد.
 
از مهم‌ترین عوامل افزایش‌دهنده تلفات در حملات نظامی به مناطق شهری، معماری غیراستاندارد و غیرمنطبق مساکن و مساجد با اصولی همچون مکان‌گزینی و جانمایی بهینه ساختمان، پراکندگی مناسب بنا، رعایت اصول اختفاء، استتار و فریب، درجه مرمت‌پذیری بالای ساختمان و م...
 
استقرار پایگاههای سیار خدمات سلامت در مساجد پایتخت
 
نویسنده: میرهادی رهگشای مبارزه با روشهای ظاهرا قانونی قاچاق کالا سازمان اموال تملیکی به طور میانگین هر ماه سه مزایده (یک مزایده اموال منقول، یک مزایده اموال غیر منقول و یک مزایده فوق‌العاده) برگزار می‌نماید و در این مزایده‌ها تمامی اموالی که از طر...
 
تفاهم نامه‌ی ارتقاء سطح همکاری‌های بین مرکز رسیدگی به امور مساجد و سپاه محمدرسول‌الله با هدف حرکت به سوی مهندسی فرهنگی تهران با محوریت مساجد امضا شد.
 
یزدانی گفت: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در زمینه گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی به عنوان راهکار رونق تولید ایرانی بسیار موفق عمل کرده‌اند.
 
 
  • تعداد رکورد ها : 42