خدمات تلفن همراه

لیست محصولات اپراتوری

برنامه های تحت اندروید

قرآن تبیان ١٤٠٠

1 - قرآن تبیان ١٤٠٠

1,198
مفاتیح تبیان ٢

2 - مفاتیح تبیان ٢

387
مفاتیح الجنان تبیان

3 - مفاتیح الجنان تبیان

1,413,616
آفاق تبیان – ساعات شرعی

4 - آفاق تبیان – ساعات شرعی

752,157
قرآن با دانلود صوت و تصویر

5 - قرآن با دانلود صوت و تصویر

616,675
قرآن تصویری با صوت استاد مشاری

6 - قرآن تصویری با صوت استاد مشاری

397,028
قاصدک تبیان

7 - قاصدک تبیان

373,096
نهج البلاغه تبیان

8 - نهج البلاغه تبیان

271,404
قرآن تصویری با صوت استاد خذیفی

9 - قرآن تصویری با صوت استاد خذیفی

122,791
صحیفه سجادیه تبیان

10 - صحیفه سجادیه تبیان

47,404
قرآن تصویری با صوت استاد منشاوی

11 - قرآن تصویری با صوت استاد منشاوی

42,798
قرآن تصویری با صوت استاد پرهیزگار

12 - قرآن تصویری با صوت استاد پرهیزگار

40,626
قبله نمای تبیان

13 - قبله نمای تبیان

40,036
صحیفه امام تبیان

14 - صحیفه امام تبیان

29,436
قرآن تصویری با صوت استاد غامدی

15 - قرآن تصویری با صوت استاد غامدی

29,202
قرآن تصویری با صوت

16 - قرآن تصویری با صوت

21,891
متون (قرآن،مفاتیح و...) تبیان

17 - متون (قرآن،مفاتیح و...) تبیان

16,206
الحان قرآن تبیان

18 - الحان قرآن تبیان

13,273
قرآن تصویری با دانلود صوت

19 - قرآن تصویری با دانلود صوت

13,217
محصولات اندروید تبیان

20 - محصولات اندروید تبیان

12,431
خورشید نینوا

21 - خورشید نینوا

11,326
مراثی تبیان

22 - مراثی تبیان

9,677
الحان قرآن تبیان - دانلودی

23 - الحان قرآن تبیان - دانلودی

9,028
صبح بیداری

24 - صبح بیداری

8,952
قرآن تصویری با کیفیت با صوت استاد غامدی

25 - قرآن تصویری با کیفیت با صوت استاد غامدی

7,322
شمارنده تبیان

26 - شمارنده تبیان

6,776
ویترین ایرانسل

27 - ویترین ایرانسل

6,623
دستورات آشپزی تبیان(دمو)

28 - دستورات آشپزی تبیان(دمو)

5,907
ترتیل تبیان

29 - ترتیل تبیان

5,027
تلاوت تبیان

30 - تلاوت تبیان

4,299
اذان تبیان

31 - اذان تبیان

3,166
مدایح تبیان

32 - مدایح تبیان

3,036
مناجات تبیان

33 - مناجات تبیان

2,894
ادعیه تبیان

34 - ادعیه تبیان

2,683
شبکه اجتماعی تبیان

35 - شبکه اجتماعی تبیان

1,003
فاطمیه تبیان

36 - فاطمیه تبیان

859
رساله مرجع الشیعه

37 - رساله مرجع الشیعه

796
عصر ظهور

38 - عصر ظهور

757
مفاتیح الجنان نسخه گوگل پلی

39 - مفاتیح الجنان نسخه گوگل پلی

658
بیمه تبیان

40 - بیمه تبیان

599

برنامه های تحت آی او اس

مفاتیح تبیان IOS

41 - مفاتیح تبیان IOS

16,752

برنامه های تحت ویندوز فون

قرآن با دانلود صوت و تصویر WIN

42 - قرآن با دانلود صوت و تصویر WIN

9,494
مفاتیح تبیان WIN

43 - مفاتیح تبیان WIN

3,582
نهج البلاغه تبیان WIN

44 - نهج البلاغه تبیان WIN

883

برنامه های تحت جاوا

قبله نمای تبیان

45 - قبله نمای تبیان

5,838
مفاتیح تبیان با صدای استاد سماواتی

46 - مفاتیح تبیان با صدای استاد سماواتی

4,514
آفاق تبیان – ساعات شرعی

47 - آفاق تبیان – ساعات شرعی

4,480
قرآن تصویری با صوت پرهیزگار

48 - قرآن تصویری با صوت پرهیزگار

4,097
مفاتیح تبیان

49 - مفاتیح تبیان

3,709
مفاتیح تبیان با صدای استاد فرهمند

50 - مفاتیح تبیان با صدای استاد فرهمند

3,491
قرآن تصویری با ترجمه گویای آیت الله مکارم و صوت پرهیزگار

51 - قرآن تصویری با ترجمه گویای آیت الله مکارم و صوت پرهیزگار

3,383
قرآن تصویری بدون صوت

52 - قرآن تصویری بدون صوت

3,346
محصولات فرهنگی برای مشترکین ایرانسل - تمام محصولات

53 - محصولات فرهنگی برای مشترکین ایرانسل - تمام محصولات

3,292
صحیفه سجادیه تبیان

54 - صحیفه سجادیه تبیان

3,050
قرآن تصویری با صوت مشاری

55 - قرآن تصویری با صوت مشاری

2,806
قرآن فونتی بدون صوت

56 - قرآن فونتی بدون صوت

2,788
قرآن فونتی با صوت پرهیزگار

57 - قرآن فونتی با صوت پرهیزگار

2,730
قرآن فونتی با ترجمه گویای آیت الله مکارم و صوت پرهیزگار

58 - قرآن فونتی با ترجمه گویای آیت الله مکارم و صوت پرهیزگار

2,630
قرآن تصویری با ترجمه گویای آیت الله مکارم و صوت مشاری

59 - قرآن تصویری با ترجمه گویای آیت الله مکارم و صوت مشاری

2,401
قرآن فونتی با صوت مشاری

60 - قرآن فونتی با صوت مشاری

2,272
قرآن تصویری با ترجمه گویای آیت الله مکارم

61 - قرآن تصویری با ترجمه گویای آیت الله مکارم

2,226
قرآن تبیان به زبان ترکی - صوتی ، تصویری

62 - قرآن تبیان به زبان ترکی - صوتی ، تصویری

2,151
قرآن فونتی با ترجمه گویای آیت الله مکارم و صوت مشاری

63 - قرآن فونتی با ترجمه گویای آیت الله مکارم و صوت مشاری

2,080
قرآن فونتی با ترجمه گویای آیت الله مکارم

64 - قرآن فونتی با ترجمه گویای آیت الله مکارم

1,875
قرآن تبیان به زبان ترکی - فونتی

65 - قرآن تبیان به زبان ترکی - فونتی

1,872
قرآن تبیان به زبان ترکی - تصویری

66 - قرآن تبیان به زبان ترکی - تصویری

1,838
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,336,854,515